Discussie herdenking Piersonrellen

23 februari 2014
Op de Bataforumlijst werd een bericht over de Pierson geplaatst: “Op 23 februari organiseert de PSP’92 een bijeenkomst om stil te staan bij deze stedelijk-historische gebeurtenis, nu 33 jaar geleden.” (…) “Het is goed om de Piersonrellen te herdenken, omdat het hebben van een open democratie met het recht om te demonstreren een groot goed is.” (…) “We zullen om 16.30 uur verzamelen in Café Meermin aan de Bloemerstraat 2 en vandaar uit naar het gemeentelijk monument in de Piersonstraat gaan om daar stil te staan bij de Piersonrellen. Vervolgens zullen we napraten in Café Meermin. Iedereen is welkom.”

Hierop kwamen twee reacties binnen hier op de site en bij Bataforum:

  1. Marten schreef: “Ten eerste verondersteld dit, dat deze partij de oude PSP is. Dat is niet zo de partij heet ONP/PSP92.(…) Ze geven op hun website aan: ‘Partijen als de PSP, PPR, CPN en SP leidden in de gemeenteraad toen het verzet, wat door autonome groepen is voortgezet. Het burgerinitiatief heeft uiteindelijk er voor gezorgd dat de stem van de burger doorklonk in de besluitvorming.’ waarmee ze aangeven dat de actie uit de politiek komt. De enigste die altijd tegen de garage was, was Joop de Zeeuw(PPR)”.
  2. Rob schreef op de lijst Bataforum: “Als een van de (vele) betrokkenen bij de Pierson-akties herken ik niets in het beeld dat politieke partijen toen de kar zouden hebben getrokken. Nogmaals, dat waren de buurtbewoners zelf, jarenlang. Later met door hun ingeroepen hulp van met name de kraakbeweging. Vanuit de politiek was er enige steun, met name van PPR man Joop de Zeeuw. Ook van PSP Nijmegen en SP Nijmegen. De CPN had in 1981 geen zetels in de Nijmeegse raad.
    De grote meerderheid was toen CDA en PvdA. Het CDA was al decennia dominant, de PvdA was schoothondje (om het zo maar te zeggen). (…) Het echte verhaal kan niet van politieke partijen komen, maar alleen van de buurtbewoners en ook de aktivisten die er bij waren. Een Pierson-herdenking die niet georganiseerd is vanuit deze groepen, en/of deze groepen niet centraal stelt, dat lijkt mij persoonlijk niet hoe je het moet doen.”