Disclaimer

© 2011 bij de respectievelijke auteurs van de foto’s

Deze website en de inhoud hiervan is met zorg samengesteld. De makers staan echter niet garant voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie en sluiten behoudens opzet en grove nalatigheid iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze website beschikbaar is.

Indien een rechthebbende van een foto of video zijn of haar foto herkent en een naamsvermelding wenst, neem dan even contact met ons op. Wij zullen deze dan graag plaatsen.

De makers respecteren het intellectueel eigendom van anderen. Als u meent dat dit recht geschonden is, kunt u contact met ons opnemen:  info@depierson.nl